ติดต่อเรา

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

ที่อยู่ 290 หมู่ 8  ถนนพิทักษ์สุข ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 042 382 072 โทรสาร 042 382 072

e-mail : [email protected] 

e-mail :  [email protected]

Fackbook : https://www.facebook.com/local.srithat

ท่านสามารถแจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะในการบริการ หรือการบริหารงานของหน่วยงานได้คะ

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต